Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, 10 kilometru attālumā no Ķeguma HES, Bauska-Linde šosejas malā ir izveidota neliela, bet mājīga šautuve. Šautuve ir radīta ar mērķi pilnveidot šaušanas prasmes medniekiem, sporta šāvējiem, praktiskās šaušanas entuziastiem un ikvienam piedzīvojumu un aktīvas atpūtas cienītājam. Šautuvē ir pieejami divi šaušanas laukumi, viens šaušanai uz stāvošu mērķi, “skrienošu alni” vai “skrienošu mežacūku”, aprīkots ar dažādiem IPSC mērķiem, “poperiem”, “eglītēm” u.c. otrs laukums ir paredzēts šaušanai uz lidojošiem mērķiem.

Ierodoties šautuves kompleksā ir jāiepazīstas ar Drošības noteikumiem un jāpiereģistrējas Apmeklētāju reģistrācijas žurnālā. Šutuves instruktoram ir jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments ID vai PASE.

Šaušanas zonā ir jāatrodas ar dzirdes un redzes aizsarglīdzekļiem, tādēļ lūgums ir paņemt līdz austiņas vai ausu aizbāžņus un šaušanai paredzētas brilles. Ja austiņu nav, tās ir pieejamas šautuvē izmantošanai bez papildus maksas.

Neatstājiet savas personīgās mantas bez uzraudzības! Šautuves administrācija neuzņemas atbildību par nozaudētām vai bojātām mantām.